Generelt

Disse alminnelige salgsbetingelsene får anvendelse på alt salg fra Tapetgalleriet, så lenge ikke annet er skriftlig avtalt mellom partene før vareleveransen finner sted.

Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Følg lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp. Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftelighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post, SMS, brev, e.l.

Definisjon kjøper

Med kjøper menes i dette dokumentet den person eller instans som bestiller varen fra Tapetgalleriet.

Priser

Alle priser er oppgitt i norske kroner og inklusive merverdiavgift så lenge ikke annet et valgt av kjøper.

Mangler i leveransen

Dersom leveransen ikke inneholder alle varene kunden har bestilt, eller kunden har fått levert feil varer, ber vi kunden ta kontakt med Tapetgalleriet snarest mulig, så vil vi rette opp i feilen dersom dette skyldes forhold som kunden ikke er skyld i.

I sjeldne tilfeller kan varer ha utgått fra leverandør og vi får ikke levert varer som er bestilt. Vi kan derfor ikke garantere leveranse før vi har fått bekreftelse fra leverandør om at bestillingen er ok.

Reklamasjon/ Mangler eller feil ved produktet

Kunden er ansvarlig for å sjekke alle ruller for feil før man starter med tapetseringen. Oppdages det eventuelle feil eller mangler ved et produkt som ikke skyldes kunden eller forhold på kundens side, kan kunden velge å få rettet manglene, kreve prisavslag eller vederlagsfritt returnere varen til Tapetgalleriet. Kunden er pliktig til å lese vedlagte innstruksjoner og sjekke at alle ruller har samme batchnummer før man går i gang med tapetseringen. Skal en tredjepart (dekoratør, Byggtapetserer, malemester etc) gjøre tapetseringsjobben, er det kundens ansvar at tredjeparten har lest innstruksjonene. Det er ikke grunnlag for klage på flere enn én rull hvis rullen er klippet i og hengt opp, og at det er rimelig tvil om at feilen ikke kunne sees før tapetsering. Eventuelle mangler rapporteres så fort de oppdages pr e-post. Siste frist for reklamasjon er 2 år etter mottak av varen (5 år dersom produktet ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre enn 2 år).

Det gis ikke refusjon på eventuelle tapte kostnader forbundet med tapetsering av tapetruller som det reklameres på.

Defekt vare må returneres snarest etter mottak. Varene må tilbakeleveres i den stand de ble mottatt med original emballasje og alt av manualer osv. Varen må pakkes forsvarlig inn og sendes som vanlig pakkepost. Returkostnad dekkes av Tapetgalleriet. Etter at vare er returnert vil kunde motta kreditnota på hele kjøpsbeløpet, inkludert frakt og returkostnad. Beløpet vil bli tilbakebetalt kunde. NB! Oppkravsforsendelser til oss vil ikke bli hentet ut.

Angrefrist

Angrerettloven av 1. desember Nr. 105 2000 Lov om angrerett.

Angrerettloven av 1. juli 2014

Forbruker kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at tjenesteyter har oppfylt sin opplysningsplikt iht. angrerettloven og varen og angrerettskjema er mottatt, eller 1 år og 14 dager dersom opplysninger om angreretten ikke er gitt.
Forbruker må gi skriftlig melding pr post eller e-post til tjenesteyter dersom angreretten benyttes. Fristen anses overholdt dersom meldingen er nådd frem til oss innen fristens utløp. Kunden har så 14 dager til på seg til å returnere varene.

Angreretten gjelder også på brukte varer, men verdiforingelsen dekkes av kunde. For produkter som tapet anses verdiforingelsen å være 100% med en gang emballasjen er åpnet.

Angreretten gjelder i utgangspunktet ikke dersom varen ikke kan leveres tilbake i samme stand og mengde (dette gjelder også emballasjen), og beskadigelsen eller forringelsen skyldes uaktsomhet eller manglende omsorg fra forbrukerens side.

Varen må pakkes forsvarlig inn i original emballasje, med beskyttende emballasje utenpå, og sendes som vanlig pakkepost. Returkostnad dekkes av kjøper. Etter at varen er returnert og funnet i forsvarlig stand av Tapetgalleriet vil en kreditnota bli utstedt og beløpet tilbakebetalt kunde. NB! Oppkravsforsendelser til oss vil ikke bli hentet ut.

Angreretten gjelder ikke produkter som er fremstilt etter kundens egne spesifikasjoner, eksempelvis tekstiler metervare, gardiner og puter

Leveringstid

Corona:

Vær klar over at leveringstider kan være lenger enn det som står oppgitt på nett. Flere av våre leverandører opererer for halv maskin eller er midlertidig stengt. 

 

Forventet leveringstid er oppgitt under hvert enkelt produkt. Tapeter er ikke lagervare (heller ikke i andre butikker) da det kan være fargeforskjeller mellom de ulike produksjonene.
Faktisk leveringstid avhenger av våre leverandørers leveringsdyktighet. Oppgitte leveringstider er ikke forpliktende såfremt ikke annet er avtalt med kunde. Vi tilbyr flere ulike fraktalternativer. Les mer om disse her.

Prøver har normalt en leveringstid på ca 1 uke da de sendes direkte fra våre leverandører som ofte er utenlandske.

Ekspressfrakt har en leveringstid på 2-4 virkedager avhenging av når på dagen bestillingen gjøres og om pakken skal sendes videre fra oss eller hentes i butikken i Sandvika. Den dagen som bestillingen gjøres telles som dag null.

 

Ordrens gyldighet

En ordre er gyldig når ordrebekreftelsen er mottatt. Ordrebekreftelsen sendes pr. e-post. Ved ordrebekreftelse er det gitt at kjøperen godtar å følge Tapetgalleriets salgsbetingelser. En ordre/bestilling er gyldig inntil varen er levert eller Tapetgalleriet skriftlig pr. e-post kansellerer ordren.

Frakt

Varer til privatpersoner sendes som Pakke til hentested med Posten så lenge ikke annet er avtalt med kunde. Eventuelt merkostnader ved alternativ fraktmetode dekkes av kjøperen.

Risikoovergang

Hvis ikke annet er særskilt avtalt på forhånd, går risikoen for skade på varen over på kjøperen i det øyeblikk varen blir overlevert til denne.

Betaling/kreditt

Ved kredittsalg gis det 5 dager kredittid til privatpersoner og 10 dager kredittid til bedrifter. Det sendes kun ut 1 purring/inkassovarsel for kredittsalg før kravet sendes til inkasso. Morarenter og purregebyr beregnes til enhver tid til maksimum av gjeldende regler for dette.

Ved kredittkjøp har Tapetgalleriet har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for utestående krav, med tillegg av renter og omkostninger, jf. pantelovens § 3-14 flg. Varer solgt på kreditt med salgspant kan ikke videreselges før varene i sin helhet er betalt, med mindre annet er avtalt skriftlig før varene overleveres.

Retur av ubenyttede tapetruller

Det gis ingen returrett på ubenyttede tapetruller.

Fargegjengivelse i nettbutikken

Alle bilder av produkter har vært gjennom Photoshop for at fargegjengivelsen skal bli mest mulig lik originalen. Likevel vil ulike skjermer, innstillinger og plattformer gjengi fargene noe forskjellig slik at vi ikke kan garantere 100% nøyaktig fargegjengivelse.

Beregning av mengde

Det er kundens ansvar å bestille korrekt mengde. Tapetgalleriet vil, etter beste evne, være behjelpelige med å beregne denne, men det er kunden som må ta den endelige avgjørelsen. Feil beregning av mengde gir ikke grunn til å returnere deler av bestillingen.

Maling

Maling blandes på bestilling etter kundes ønske, og er ikke omfattet av angreretten. Malingen kan ikke byttes eller returneres. En malingsbestilling regnes som bindene fra ordren er mottatt, og behandlet. Legg merke til at farger kan se forskjellige ut i ulike glansgrader, dette gjelder spesielt for mørke fargetoner. Vi aksepterer ikke reklamasjoner på resultatet i tilfeller hvor anvisningene i databladet ikke er fulgt. Skjema for standard mengdeberegning er ment som en hjelp, men reell dekningsgrad kan variere avhengig av underlag. 

Retur for firmaer, offentlig institusjoner og næringsdrivende

Ingen returer godtas uten at dette er avtalt skriftlig på forhånd. Vi forsøker likevel å være fleksible med å ta varer i retur og ordne en løsning som er akseptabel for begge parter.

Garanti

Produsenten garanterer for produktets funksjonsdyktighet i garantitiden. Garantien dekker normalt ikke feil som skyldes uforsvarlig eller utilsiktet bruk, ytre skader eller mangelfullt vedlikehold. Garantien innbefatter normalt ikke deler til produkter hvis normale levetid er kortere enn den oppgitte garantitiden. Garantien dekker kun selve produktet, ikke eventuelle tilleggsprodukter eller informasjon som kjøperen har tilført produktet.

På veggen garanti

Denne garantien gir kunden mulighet til å angre sitt kjøp, selv etter at man har hengt tapetet opp. Følgende regler og begrensinger gjelder:

  1. Kundens ønske om å bytte tapet SKAL være basert på at kunden ble skuffet over design, farger eller hvordan tapeten gjorde seg i rommet da den kom opp på veggen. Garantien gjelder IKKE når tapetet er lagt feil eller stygt, uavhenging om det er kunden selv som har hengt den opp eller en tredjepart. Når det søkes om å få benytte seg av denne garantien, vil man måtte skrive under på dette. 
  2. Kunde må kunne dokumentere med bilder eller video at tapetet har vært hengt opp og at det er tatt ned igjen / malt over. Bildene skal være så gode at vi kan bruke dem til å kontrollere opphenget og tapetseringsjobben. Er vi i tvil har vi rett til å komme på inspeksjon for å vurdere opphenget og jobben som er gjort.
  3. Garantien omfatter ikke deler av bestilingen, kun samtlige ruller med samme design. Man kan ikke henvise til denne garantien for bytte av ruller man har til overs, selv ikke om de er uåpnet og i sin originale emballasje.
  4. Man får ikke ny tapet tilsvarende den man opprinnelig bestilte. 
  5. Garantien gjelder ikke for maling, kun tapet.
  6. Garantien tillater bytte av tapet på inntil kr 5000,- ink mva. Har man hengt opp mer tapet, og til en høyere verdi en kr 5000,- får man ikke byttet det tapetet som overstiger dette beløpet. Det utbetales ikke mellomlegg for tapet som koster mindre, men velger man et tapet som er dyrere enn det man først kjøpte, vil vi belaste kunden for mellomlegget. 
  7. Garantien gjelder i 3 uker (21 dager) fra vi gir beskjed om at tapetet kan hentes eller fra den datoen vi sender tapetet fra oss.

Brudd på salgsbetingelser

En avtale om et salg anses som brutt dersom kjøper velger å ikke holde seg til de salgsbetingelsene som det ble avtalt ved inngåelse av ordren. Dette bruddet fritar også Tapetgalleriet til å ikke nødvendigvis følge standard salgsbetingelser. Utgifter som påløper Tapetgalleriet på grunn av brudd på salgsbetingelsene skal betales av kjøper.