Vi samarbeider med Nets og benytter deres betalings og faktureringstjenester. Alle hensyn som gjelder sikker betaling er ivaretatt.