Tapetene merkes med en rekke ulike symboler som skal gi deg som kunde nyttig informasjon om tapetens egenskaper og kvalitet. Men symbolene gir ingen mening før man faktisk vet hva de betyr.

Tapetmønster - Rapportløs

Vanligvis har tapetet et mønster som man må ta hensyn til når man skal henge opp tapetet. På hver tapet er det en bestemt avstand for hver gang mønsterert repeterer seg. Denne avstanden kalles rapport eller mønsterrepetisjon. Rapportløse tapeter som ensfargete tapeter og tapet med striper har ikke slike rapporter å ta hensyn til. 

Tapetmønster - Rett rapport

Rett rapport betyr at mønsteret ikke forskyver seg fra en tapetlangde til den neste. Altså at tapet mønsteret vil stå i samme høyde bortover langs veggen. Mange tror at det er vanskelig å henge opp tapet med rapport, men det er en feiloppfatning. Å få tapetmønsteret til å stemme fra en høyde til en annen vil mer eller mindre gi seg selv, og man ser det enkelt når man står midt i jobben.

Tapetmønster - Forskjøvet rapport

Forskjøvet rapport, også kalt Half drop betyr at tapetmønsteret forskyves med et halvt mønster fra en tapetlengde til den neste. Mønsteret faller en halv gang for hver panel man henger opp. Eksempelvis vil mønsteret i høyde nr 1, 3, og 5 være på linje bortover veggen. For høyde 2, 4, og 6 vil mønsteret også være på linje med hverandre, men ikke på samme nivå som for de andre høydene. Bildene under viser dette mer visuelt.

Rapportløs

Rett rapport

Forskjøvet rapport

 

Tapetet skal endesnues eller henges i samme retning

Disse to tapetsymbolene forteller deg om du skal henge alle tapetlengdene i samme retning eller om annenhver lengde skal endesnues. Å endesnu et tapet betyr at du snur tapetrullen 180 grader for hver tapetlengde du henger opp.

Tapetlim påføres på tapet eller direkte på vegg 

Disse symbolene forklarer seg godt selv. Enten skal tapetlimet påføres på baksiden av tapetet for så å trekke noen minutter inn i materialet før det henges på vegg. Alternativt skal tapetlimet påføres direkte på veggen.

Spaltbar tapet

Spaltbare tapeter trenger man ikke å fjerne før man legger på ny tapet. Tapetet har et øvre sjikt som skal kunne rives av. Ta tak i hjørnene og dra forsiktig av forsiden. Da skal baksiden sitte igjen på veggen og danne et godt grunnlag for ny tapetsering. 

Vaskbarhet

Fire symboler som sier noe om hvor mye rengjøring tapetet tåler. Det er likevel ikke slik at en vaskbar tapet tåler for mye vann og såpemidler. Vær alltid forsiktig, og test gjerne hvordan tapetet reagerer ved å vaske litt nederst på veggen, bak en kommode eller noe.

Lysbestandighet

Sier noe om hvor godt fargene holder seg og hvor lite tapetet falmer over tid. HVor mye tapetet eventuelt vil falme er selvsagt også avhengig av graden av soleksponering. Vår erfaring er at tapet sjeldent falmer noe særlig i det hele tatt, men tapet i naturmaterialer er de som er mest utsatt.